ชั้นวางสินค้า ถ้าท่านกำลังมองหาชั้นวางสินค้า วิธีการจัดเก็บ สามารถติดต่อเรา

Micro Rack

軽量ラック1.Rack & Storage System(E)
軽量ラック

Micro Rack(Shelf)(Light& Medium Weight)

★Contact:
TEL : 0-2320-0931(until 0934)
FAX : 0-2704-6311
e-mail: tsales@takaoeng.co.th (Thai)
e-mail: jsales@takaoeng.co.th (Japanese)
★Takao Engineering is a supplier of rack, shelf and storage system. We have 22 years experiences in Thailand.

Micro Rack is light & medium weight shelf .

Micro Rack is light and medium weight shelf in order to store small size carton, plastic box, small size parts, or documents.

軽量ラック2

Micro Rack

Basics of Micro Rack

  1. Standard width of micro rack is 1mW or 1.2W. Max load weight is 150kg per shelf(per 1 Level).
  2. Micro rack(or “Medium Rack”)for midium load weight means 2m width and 300kg to 500kg per shelf(per 1 Level)
  3. Micro rack is designed and manufactured for the factory and warehouse space, the durability of micro rack is very high.  You can use them for long time.
  4. It is easy to assemble micro rack so that you can break the down or relocate them so easily.
  5. You can move each shelf plate up and down so easily.
中量ラック

Medium Rack

★Contact:
TEL : 0-2320-0931(until 0934)
FAX : 0-2704-6311
e-mail: tsales@takaoeng.co.th (Thai)
e-mail: jsales@takaoeng.co.th (Japanese)