ชั้นวางสินค้า ถ้าท่านกำลังมองหาชั้นวางสินค้า วิธีการจัดเก็บ สามารถติดต่อเรา

Rack,Shelf,Storage System in Thailand.(T)

ガイドレール付きラック
ガイドレール付きラック
ถ้าท่านกำลังมองหาชั้นวางสินค้า วิธีการจัดเก็บ สามารถติดต่อเรา
เราสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบการจัดเก็บ ได้รวดเร็ว
Takao Engineering is a supplier of rack, shelf and storage system.
★Contact:
TEL : 0-2320-0931(until 0934)
FAX : 0-2704-6311
e-mail: tsales@takaoeng.co.th (Thai)
e-mail: jsales@takaoeng.co.th (Japanese)
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ภาษาไทยได้ที่นี่Takao Eng. Brochure (Thai)
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ภาษาญี่ปุ่นได้ที่นี่Takao Eng.Brochure(Japanese)
Inform of your storage space and load size(Width, Depth, Height, Pallet Type)to us, and  then we can prepare the best layout drawings of storage system, which shows how many pallets you can store in your storage space.

Selective Rack

★Standard rack for pallet storage

Pallet Rack Guide Rail Type

GR Ruck

Only 1600mm for the gangway of forklift.

Mobile Rack

移動ラック1

Mobile Rack

★Mobile Rack can double your storage capacity!

Drive-in Rack

ドライブインラック

★Drive-in rack is the best choice for the large lot production industry such as food and beverage industry.

Slide Rack

金型ラック

Slide Rack(2T)

★Slide Rack is to store molds and dies.

★Most efficient storage system for the food and beverage industry.

★We can recommend the best storage system according to your purpose.

★ดาวน์โหลดโบรชัวร์ภาษาไทยได้ที่นี่→Down Load Rack (Thai) Brochure